Kanna effecten

Kanna (Sceletium tortuosum) staat erom bekend de gemoedstoestand te verbeteren, angst, stress en spanning te verminderen en de eetlust te remmen. Bij een milde dosering veroorzaakt het euforie en heeft het een stimulerend effect. Bij een hogere dosering slaat dit om naar verdoving.

Kanna als kalmeringsmiddel

Een lage dosering Sceletium tortuosum vermindert angst en stress. Onzekerheden, remmingen en gevoelens van minderwaardigheid verdwijnen. Sommige gebruikers ervaren een gevoel van meditatieve rust, de mogelijkheid om zich op innerlijke processen te concentreren en een toegenomen waardering van de schoonheid van de natuur.

De effecten van kanna worden ook wel eens omschreven als ‘emotionele desinteresse’, omdat gebruikers meer afstand kunnen voelen ten opzichte van situaties waar ze normaal gesproken emotioneel betrokken bij zijn. In sommige gevallen wordt dit als onplezierig ervaren. In andere gevallen, zoals bij zenuwachtigheid (bijvoorbeeld bij spreken voor publiek) kan dit als voordeel worden gezien.

De sociale effecten van kanna

Hoewel kanna sommige mensen meer terughoudend maakt in sociale situaties, beschrijven anderen juist een verdieping van sociale contacten. Angsten en onzekerheden verdwijnen en een algeheel gevoel van euforie en zelfvertrouwen overheerst. Kanna kan daarom behulpzaam zijn bij persoonlijke gesprekken. Het is niet gebruikelijk, maar sommige gebruikers observeren ook een verhoogde gevoeligheid van de huid en seksuele opwinding.

Kanna: zowel stimulant als verdover

Bij een milde dosering geeft kanna een energieboost: sommige gebruikers beschrijven ‘tintelingen in het lichaam’ of zin om te dansen en te zingen. Anderen rapporteren een verhoogde mate van helder denken en een scherpe focus. In een hogere dosering vervallen de stimulerende effecten en komt daar verdoving voor in de plaats: in de vorm van mentale ontspanning en ontspanning van de spieren. In dit stadium kunnen concentratie en focus juist enigszins afnemen.

Kanna en de eetlust

Kanna vermindert de eetlust. Volgens sommige gebruikers remt het ook de effecten van tabak en het verlangen naar nicotine.

Is kanna hallucinogeen?

Kanna heeft geen hallucinogene effecten, alhoewel een milde verandering in visuele waarneming af en toe voorkomt. Kleuren kunnen dan zachter of meer geaccentueerd naar lijken en de gebruiker ziet een subtiele gloed om voorwerpen heen. Verhalen over de psychedelische werking van kanna zijn waarschijnlijk ontstaan doordat kanna traditioneel ook samen met cannabis sativa werd gerookt.

Kanna als antidepressivum

Kanna is het meest bekend vanwege haar gemoedstoestand verbeterende en antidepressieve effecten. Veel van de werkzame stoffen (alkaloïden) (zie Chemie) in kanna functioneren als Serotonine Heropname Remmer (SRI). Dit betekent dat ze de afbraak van lichaamseigen serotonine tijdelijk onderbreken, waardoor de hersenen met een beperkt niveau van deze neurotransmitter kunnen functioneren. De meeste voorgeschreven antidepressiva werken op dezelfde wijze. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat een extract van enkele alkaloïden uit Sceletium tortuosum als recept geneesmiddel is gepatenteerd.

Combinaties

Kanna versterkt de effecten van alcohol en cannabis. In deze combinaties kunnen milde visuele effecten optreden. De Khoikhoi rookten kanna als onderdeel van een kruidenmix die ook cannabis bevatte. Damiana, blauwe lotus, wild dagga, tongkat ali en ginseng zijn andere kruiden die goed met kanna combineren.

Set en Setting

De precieze effecten van kanna zijn afhankelijk van de set (mentale staat) en setting (fysieke en sociale omgeving) van de gebruiker. Sceletium tortuosum heeft natuurlijke serotonine nodig om effect te hebben: het kruid zorgt ervoor dat deze neurotransmitter niet wordt afgebroken, maar produceert zelf geen nieuwe voorraden. Daarom werkt kanna het beste als je al een activiteit onderneemt waar je vrolijk van wordt (zoals afspreken met vrienden, sporten of grappige filmpjes bekijken).

Kanna kan een opluchting zijn voor wie regelmatig met depressieve gevoelens te maken heeft. Het is wel belangrijk je ervan bewust te zijn dat de gemoedstoestand door vele factoren wordt beïnvloed. Denk bijvoorbeeld aan voedsel, sociale activiteiten, (gebrek aan) daglicht en fysieke inspanning. Als je aan depressie lijdt, ga dan niet zelf-experimenteren met kanna, maar raadpleeg eerst een dokter.

Bijwerkingen van kanna

Kanna verhoogt de bloeddruk en kan daardoor lichte hoofdpijn en misselijkheid (zonder overgeven) veroorzaken. In het geval van een overdosis kan het leiden tot hartkloppingen en angstgevoelens.

Diarree of dunne ontlasting kan een ander bijeffect van kanna zijn. Sommige gebruikers krijgen een droge mond of ervaren dat geluiden en kleuren vervagen.

Een ander mogelijk bijeffect is slaperigheid. Daarom kun je beter geen kanna gebruiken tijdens het autorijden of het bedienen van machines. Sommige gebruikers melden juist slapeloosheid. Dit kan over het algemeen voorkomen worden door kanna niet te laat op de dag te nemen.

Op het moment dat de effecten van kanna uitwerken, kun je een kortstondige toename van angst of irritatie ervaren. Een tweede dosis zal dit effect voorkomen, maar bij herhaling zullen de negatieve bijwerkingen toenemen en uiteindelijk de positieve effecten verdringen.

Sommige gebruikers laten weten dat het effect van kanna na een aantal keer sterker wordt. Dit wordt ‘priming’ genoemd. Voel je de eerste keer niet zo veel? Dan moet je lichaam misschien aan kanna wennen. Neem een paar dagen achter elkaar steeds een kleine dosering en observeer hoe het effect verandert.

Gebruik je kanna vaak? Dan kun je ook tolerantie opbouwen. Dit betekent dat je na verloop van tijd meer nodig hebt om hetzelfde effect te bereiken.

Er zijn geen negatieve bijwerken gevonden bij lange-termijngebruikers en zij vertonen geen afkickverschijnselen. Hirabayashi en collega’s hebben veiligheidstesten uitgevoerd op honden (in 2002) en katten (2004). Ook zij vonden geen negatieve neveneffecten – op een lichte toename van de tijd die katten overdag slapend doorbrachten na. Kanna had juist positieve effecten op katten met stressverschijnselen en op dementerende honden.